Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:

 Jak nakupovat a prodávat ?

 
 

Váš osob­ní pro­fil na por­tá­lu at Forum umož­ňu­je jednoduchou a komfortní správu objednávek ve všech fá­zích.

V základním přehledu ve Vašem pro­fi­lu zís­ká­te rych­lou in­for­ma­ci o závazných i ne­zá­vazných ob­jed­náv­kách, a to jak o těch, kde vy­stu­pu­je­te jako ku­pu­jí­cí, tak o těch, ve kte­rých jste pro­dá­va­jí­cím.

Archiv - v sek­cích „Ob­jed­nal(a) jsem...“ a „Ob­jed­na­li u mě...“ na­lez­ne­te od­ka­zy do tzv. archivu objednávek. Zde na­jde­te pře­hled všech ob­jed­ná­vek, kte­ré byly ukončeny (buď jako úspěš­ně do­kon­če­né nebo stor­no­va­né). Mů­že­te tak např. zjis­tit, zda­li jste už s ji­ným uži­va­te­lem por­tá­lu již ob­cho­do­vali a jaký byl vý­sle­dek této spo­lu­prá­ce.

 JAK PUBLIKOVAT ČLÁNKY - "PREMIUM zóna"

 
 
 

 Kontakty

 
 
 

Stanislava Schwarzkopfová - admin@cat-forum.cz, 0042 732 168 914

 

dotazy k portálu: info@cat-forum.cz

dotazy k proviznímu systému Moneyclock: spoluprace@cat-forum.cz

dotazy k objednávkám článků a paušálů: objednavka@cat-forum.cz