Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 CENÍK SLUŽEB PORTÁLU

Paušální členství
(Člen­ství Stan­dard: 0,- Kč/​​mě­síc)

Člen­ství Op­ti­mal: 300,- Kč/​​​mě­síc

Člen­ství Pro­fi: 1000,- Kč/​​​mě­síc

Jed­not­li­vé va­ri­an­ty pau­šál­ní­ho člen­ství si mů­že­te po­rov­nat nebo pří­mo ob­jed­nat zde.

Nákup T-coinů
1 T-coin = 0,1 Kč

Mi­ni­mál­ní ná­kup 500 T-co­i­nů.  

Kou­pit T-coin zde.

TOPování inzerátu
50 T-co­i­nů / TOPo­vá­ní jed­no­ho in­ze­rá­tu

Publikování článku
1 člá­nek (2000 zna­ků + 10 fo­to­gra­fií): 1000,- Kč

12 člán­ků bě­hem 1 roku: 8400,- (1 člá­nek 700,-)

24 člán­ků bě­hem 1 roku: 12000,- (1 člá­nek 500,-)