Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů Cat Fora.

 

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech v kočičím světě.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.
Spojujeme se pod jednou střechou.
Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 CO JE CAT FORUM?

Cat Forum je jedním z portálů zastřešující platformy Tectum Forum (komunitní, tématicky zaměřené inzertní portály).

Proč FO­RUM? Ve starém Římě se tak označovalo mís­to pro ve­řej­ná vy­stou­pe­ní, středisko obchodního, spo­le­čen­ské­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta (náměstí, tržiště). 

Por­tá­ly plat­for­my Tectum Fo­rum mají díky so­fis­ti­ko­va­né­mu sys­té­mu po­ten­ci­ál stát se jed­ně­mi z nej­vět­ších on-line tr­žišť v České re­pub­li­ce.

Na tr­žiš­ti je vše, co po­tře­bu­je­te...na­kou­pí­te - pro­dá­te, po­ptá­te se - do­zví­te se. Mů­že­te utra­tit i vy­dě­lat. Bav­te se s námi :-)... Už ne­mu­sí­te hle­dat nové a nové strán­ky, je tu všech­no po­hro­ma­dě.

Výběr toho správného kotěte, té správné kočky, je to nejdůležitější na samém začátku. Díky prověřeným chovatelům, díky možnosti hodnocení a zpětné vazbě víte, od koho si kočku pořizujete.

Díky komplexnosti pořídíte na jednom místě vše, co kočka potřebuje od krmiva přes škrabadla, hračky, přepravky až po stelivo. Najdete zde vše, co potřebují kočičky domácí i venkovní. Dozvíte se odpovědi na vše, na co se v souvislosti s kočkou zeptáte. Můžete se zde ptát, diskutovat, psát příspěvky do blogové části, prostě cokoli Vás napadne. 

Najdete zde poradnu zdravé výživy pro kočky, veterinární poradenství. Určitě se Vám bude někdy hodit péče o kočky, když musíte odjet a nebo hledáte spřízněnou duši stejně milující kočky jako jste Vy...zde se bude hodit kočičí seznamka. 

Jelikož je portál veden samotnými kočkomily, je též zaměřen i na část charitativní, což je nedílná součást duše každého opravdového kočkomila :-)

To vše Vám nabízí portál Cat Forum...odpovědi na otázky, poradenství, diskuse, chovatele a jejich zkušenosti...nenajdete co hledáte? Stačí zadat poptávku. A to vše na jednom místě, což šetří Váš tak drahý čas ! Po­kud ho trávit na in­ter­ne­tu, tak mezi svý­mi a s kočkami. Ať už kvů­li no­vým in­for­ma­cím nebo jen pro od­dych a zá­ba­vu.

Vytváříme prostředí, kde nám bude dobře. Nám, kteří kočky milujeme a obdivujeme…