Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 PRO KOHO

pro SOU­KROMÉ IN­ZE­REN­TY - zdar­ma na­bíd­ne­te nebo poptáte kotě/kočku/kocoura na pro­dej / koupi přímo, ve vaší cí­lo­vé sku­pi­ně

pro CHOVATELE - na­jde­te / nabídnete chovná koťata, kocoury na krytí, vše co potřebujete, se­znam­ku

pro DEPOZITA A ÚTULKY - hledat domovy pro svěřence, hledání dočasné péče, sponzorů, aukce atd.

pro VEŘEJ­NOST - na­jde­te akce, výstavy, dár­ky, služby, se­znam­ku

pro VÝROB­CE - na­bíd­ne­te svo­je vý­rob­ky ko­mu­ni­tě lidí od koček, vy­u­ži­je­te cí­le­ný mar­ke­ting

pro E-SHO­PY a OB­CHODNÍKY - na­bíd­ne­te svo­je zbo­ží v rám­ci sku­pi­ny za­mě­ře­né pou­ze na kočky a vše oko­lo nich

pro ŘEMES­LA - na­bíd­ne­te svo­je služ­by přes­ně těm, co je po­tře­bu­jí

pro SPON­ZO­RY - na­bíd­ne­te svo­je dary a vy­be­re­te si útulek, nebo depozitum

pro PART­NE­RY - sdí­lí­te co­ko­li z por­tá­lu (člán­ky / in­zer­ci / akce...) a zís­ká­vá­te pro­vi­zi za do­po­ru­če­ní