Děkujeme za důvěru tisícům uživatelů Cat Fora.

 

Reagujeme na globální změny v obchodování, ale i životě nás všech v kočičím světě.

 

Věříme, že po spuštění nové verze budete nadšení, stejně jako my!

 

Naši vývojáři nyní pracují na rozsáhlém up-grade systému, který vám přinese velké zjednodušení a řadu nových funkcí, bez kterých se v dynamickém on-line prostředí zkrátka neobejdete.

Odhalíme vám i revoluční nástroje, díky kterým změníte své představy o tom, co vše vám on-line může dát.
Spojujeme se pod jednou střechou.
Těšte se na nový unikátní svět Tectum Forum!

 
 
Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 PROBLÉM - NEDODÁNÍ ZBOŽÍ

Co dě­lat v pří­pa­dě, že pro­dá­va­jí­cí ne­do­dal služ­bu nebo pro­dukt?

V ta­ko­vém pří­pa­dě je mož­né da­nou ob­jed­náv­ku reklamovat u por­tá­lu Cat Fo­rum.

Por­tál Vám ne­mů­že sa­mo­zřej­mě vy­pla­ce­né pe­ní­ze vrá­tit. Může však pro­dá­va­jí­cí­ho pe­na­li­zo­vat. 
Nej­vyš­ším stup­něm pe­na­li­za­ce je úpl­né zru­še­ní člen­ství pro­dá­va­jí­cí­ho bez ja­ké­ko­liv ná­hra­dy pro něj.

V prů­bě­hu še­t­ře­ní, tý­ka­jí­cí­ho se re­kla­mo­va­né ob­jed­náv­ky, por­tál při­hlí­ží pouze ke ko­mu­ni­ka­ci v rám­ci dané ob­jed­náv­ky. Ke ko­mu­ni­ka­ci for­mou sou­kro­mých zpráv ne­bu­de při­hlí­že­no. Stej­ně tak při re­kla­ma­ci nelze při­hlí­žet k ja­ké­ko­liv ko­mu­ni­ka­ci mimo por­tál Cat Fo­rum.

Pro­to jed­no­znač­ně do­po­ru­ču­je­me ne­ko­mu­ni­ko­vat k ob­jed­náv­ce mimo por­tál.