Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kontakty viditelné pouze pro registrované a přihlášené uživatele. Zaregistrujte se nebo přihlaste.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Autor tohoto inzerátu povolil vložení do košíku jen registrovaným uživatelům.

Prosíme přihlaste se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Přihlášení k Vašemu účtu
PŘIHLÁSIT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

 JAK ZAČÍT

Jaké jsou pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock?

Pod­mín­ky pro vstup do sys­té­mu Mo­neyClock jsou zce­la jednoduché a transparentní:

1) Je tře­ba, abys­te byli zaregistrovaným uživatelem por­tá­lu Cat Fo­rum.
Toto pra­vi­dlo pla­tí zejmé­na pro­to, aby se pře­de­šlo ja­kým­ko­liv mož­ným ma­ni­pu­la­cím nebo ne­po­cti­vé­mu jed­ná­ní v rám­ci sys­té­mu.

2) A dále se zaregistrujte v MoneyClock sek­ci por­tá­lu Cat Fo­rum jako náš part­ner.

A to je oprav­du vše. Ano, je to oprav­du tak jed­no­du­ché. Nic víc není tře­ba.